Datoselskabet af 1.10.2020 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. dec. 2020
 • CVR 41938617

Virksomheden Datoselskabet af 1.10.2020 ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 10. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 69 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

32 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

125’ DKK

Bruttofortjeneste

15’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

125’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  15’
  -15’
  -
  -
  0
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  125’
  125’
  40’
  0
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  84’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Datoselskabet af 1.10.2020 ApS 10.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Søndergade 44 · DK-8000 Aarhus C 10.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 10.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-10 10.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 10.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Trine Hundevadt Skriver 10.12.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Holdingselskabet af 1.5. 2018 ApS 10.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Trine Hundevadt Skriver 10.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Datoselskabet af 1.10.2020 ApS

Søndergade 44
8000 Aarhus C

CVR

41938617

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. december 2020

P-nummer

1026580451

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • FLOUNCE Creative ApS
 • FLOUNCE STUDIO ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet har til formål primært at drive konsulentvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-