Knudsen Ejendomme Randers ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2020
 • CVR 41930748

Virksomheden Knudsen Ejendomme Randers ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Randers SV. De blev etableret i 1. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 96.233 DKK, mens den i 2022 var på 86.096 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 8.218 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

8’ DKK

> +999%

Egenkapital

69’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

11’ DKK

> +999%

Årets resultat

20238.218 DKK
2022531 DKK
202119.802 DKK

Likviditetsgrad

30 %

-34%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

4 %

+16%
Svag

Soliditetsgrad

4 %

+13%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.795’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

96’ DKK

+12%

Gældsforpligtelser

1.716’ DKK

0%

Tilgodehavende

23’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  96’
  -
  -27’
  -
  69’
  -
  -58’
  -
  -58’
  11’
  -
  11’
  -2’
  8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.772’
  -
  -
  -
  -
  1.772’
  -
  -
  -
  -
  23’
  23’
  1.795’
  40’
  29’
  -
  -
  69’
  -
  69’
  10’
  10’
  205’
  -
  1.405’
  -
  1.642’
  -
  -
  0
  -
  8’
  -
  74’
  1.795’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Knudsen Ejendomme Randers ApS 01.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Himmerlandsvej 9 · DK-8940 Randers SV 27.07.2023
Himmerlandsvej 9 · DK-8940 Randers SV 01.12.2020 26.07.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-01 01.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Knudsen 01.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Knudsen 01.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Knudsen Ejendomme Randers ApS

Himmerlandsvej 9
8940 Randers SV

CVR

41930748

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2020

P-nummer

1026571177

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb, salg og udlejning af ejendomme og hermed tilknyttet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-