N26 Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. dec. 2020
 • CVR 41927666

Virksomheden N26 Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vildbjerg. De blev etableret i 4. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -38.160 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-38’ DKK

-417%

Egenkapital

-14’ DKK

-155%

Omsætning

-

Resultat før skat

-42’ DKK

-588%

Årets resultat

2023-38.160 DKK
202212.042 DKK
2021-27.468 DKK

Likviditetsgrad

2 %

+42%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

Svag

Soliditetsgrad

-1 %

-155%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.737’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

1.751’ DKK

+2%

Tilgodehavende

12’ DKK

+51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  -
  -77’
  -
  -77’
  -42’
  -
  -42’
  -4’
  -38’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.225’
  -
  -
  -
  500’
  1.725’
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  1.737’
  40’
  -54’
  -
  -
  -14’
  -
  -14’
  -
  -
  1.068’
  -
  -
  -
  1.068’
  -
  7’
  124’
  -
  15’
  -
  683’
  1.737’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
N26 Invest ApS 04.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Nørregade 26 · DK-7480 Vildbjerg 04.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-16 16.06.2022
2021-04-16 16.04.2021 15.06.2022
2020-12-04 04.12.2020 15.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. 04.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Tonny Daugaard Sørensen 04.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tonny Daugaard Sørensen 04.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

N26 Invest ApS

Nørregade 26
7480 Vildbjerg

CVR

41927666

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. december 2020

P-nummer

1026567293

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele samt drive virksomhed med investering i fast ejendom og dermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-