CANJA Holding ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2020
 • CVR 41927542

Virksomheden CANJA Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 8. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -43.625 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-44’ DKK

Egenkapital

-4’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-44’ DKK

Likviditetsgrad

95 %

Svag

Afkastningsgrad

-4 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-5 %

Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

66’ DKK

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

66’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  0
  -
  0
  -44’
  -
  -44’
  -
  -44’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  -
  27’
  66’
  66’
  40’
  -44’
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’
  66’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CANJA Holding ApS 08.12.2020 06.07.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Tuemosen 12 · DK-2950 Vedbæk 08.12.2020 06.07.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.12.2020 06.07.2023

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-08 08.12.2020 06.07.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.12.2020 06.07.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 08.12.2020 29.06.2023

Direktører

Navn Fra Til
Louise Brochorst 08.12.2020
Louise Brochorst 08.12.2020 06.07.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Louise Brochorst 08.12.2020 06.07.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CANJA Holding ApS

Tuemosen 12
2950 Vedbæk

CVR

41927542

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2020

P-nummer

1026566866

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve holdingvirksomhed samt andet efter direktionens skøn beslægtede formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-