Kastrupvej Delosvej ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2020
 • CVR 41925280

Virksomheden Kastrupvej Delosvej ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 8. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 177.733 DKK, mens den i 2021 var på 6.861.508 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -666.712 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-667’ DKK

-115%

Egenkapital

3.945’ DKK

-14%

Omsætning

-

Resultat før skat

-667’ DKK

-111%

Årets resultat

2022-666.712 DKK
20214.561.598 DKK

Likviditetsgrad

97 %

+20%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

25 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

15.677’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

178’ DKK

-97%

Gældsforpligtelser

10.446’ DKK

+7%

Tilgodehavende

77’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  178’
  -
  -
  -
  -
  -
  -844’
  -
  -844’
  -667’
  -
  -667’
  -
  -667’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  15.600’
  -
  -
  -
  -
  15.600’
  -
  -
  -
  36’
  41’
  77’
  15.677’
  50’
  3.895’
  -
  -
  3.945’
  -
  3.945’
  1.287’
  1.287’
  -
  -
  -
  -
  10.366’
  -
  -
  -
  -
  5’
  75’
  80’
  15.677’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kastrupvej Delosvej ApS 08.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Vestermarie Alle 22 · DK-2770 Kastrup 08.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 08.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-08 08.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 08.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Skødt Harpøth Christensen 08.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarne Skødt Harpøth Christensen 08.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kastrupvej Delosvej ApS

Vestermarie Alle 22
2770 Kastrup

CVR

41925280

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2020

P-nummer

1026563999

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bh@har-solution.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor køb, salg og udlejning af fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-