Omni Capacitor Productions ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. dec. 2020
 • CVR 41921552

Virksomheden Omni Capacitor Productions ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n." og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 7. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 37.068 DKK, mens den i 2021 var på 1.028 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.501 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

29’ DKK

> +999%

Egenkapital

68’ DKK

+72%

Omsætning

-

Resultat før skat

37’ DKK

> +999%

Årets resultat

202228.501 DKK
2021-321 DKK

Likviditetsgrad

254 %

+23%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

61 %

+17%
God

Overskudsgrad

-

Balance

112’ DKK

+46%

Bruttofortjeneste

37’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

112’ DKK

+46%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  37’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  37’
  -
  37’
  -8’
  29’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  87’
  -
  25’
  1’
  112’
  112’
  40’
  28’
  -
  -
  68’
  -
  68’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  44’
  112’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Omni Capacitor Productions ApS 07.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Bøgevej 10 · DK-3480 Fredensborg 07.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. 07.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-07 07.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Frederik Carøe 07.12.2020
Magnus Franch Pedersen 07.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Magnus Franch Pedersen 07.12.2020
Frederik Carøe 07.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Omni Capacitor Productions ApS

Bøgevej 10
3480 Fredensborg

CVR

41921552

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. december 2020

P-nummer

1026559738

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

289900
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er produktion af dele til elektronikindustrien.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller