Hancock Herning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. nov. 2020
 • CVR 41915293

Virksomheden Hancock Herning ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft" og har adresse i Herning. De blev etableret i 25. november 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 55.832 DKK, mens den i 2021 var på 36.458 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 42.380 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

42’ DKK

+53%

Egenkapital

110’ DKK

+63%

Omsætning

-

Resultat før skat

55’ DKK

+51%

Årets resultat

202242.380 DKK
202127.680 DKK

Likviditetsgrad

223 %

-2%
God

Afkastningsgrad

28 %

-8%
God

Soliditetsgrad

55 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

200’ DKK

+66%

Bruttofortjeneste

56’ DKK

+53%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

200’ DKK

+66%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  56’
  -
  -
  -
  56’
  -
  -1’
  -
  -1’
  55’
  -
  55’
  -
  42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  31’
  43’
  -
  -
  126’
  200’
  200’
  40’
  70’
  -
  -
  110’
  -
  110’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  29’
  90’
  200’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hancock Herning ApS 11.11.2022
Herning Fadøl ApS 25.11.2020 10.11.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Kragsnapvej 39 · DK-7400 Herning 01.12.2022
Kragsnapvej 39 · DK-7400 Herning 25.11.2020 30.11.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft 25.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-11 11.11.2022
2020-11-25 25.11.2020 10.11.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 25.11.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Kidde Martinussen 25.11.2020
Jimmy Damgaard 25.11.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Kidde Martinussen 25.11.2020
Jimmy Damgaard 25.11.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hancock Herning ApS

Kragsnapvej 39
7400 Herning

CVR

41915293

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. november 2020

P-nummer

1026551028

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

463410
Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Formål

Virksomhedens formål er salg og udlejning af fustager og fadølsanlæg og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller