LINDEVANGSVEJ 7 APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. dec. 2020
 • CVR 41914866

Virksomheden LINDEVANGSVEJ 7 APS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Ballerup. De blev etableret i 4. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.045 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

< -999%

Egenkapital

37’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-3.045 DKK
2021-178 DKK

Likviditetsgrad

1.260 %

-98%
God

Afkastningsgrad

-8 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

92 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  0
  40’
  40’
  40’
  -3’
  -
  -
  37’
  -
  37’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LINDEVANGSVEJ 7 APS 04.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Bueparken 150B · DK-2750 Ballerup 04.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 04.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-04 04.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 04.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 04.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Adem Tokmak 04.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Adem Tokmak 04.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LINDEVANGSVEJ 7 APS

Bueparken 150
2750 Ballerup

CVR

41914866

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. december 2020

P-nummer

1026550714

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med ejendomshandel, drift af ejendomme og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-