Hithansen ApS

TVANGSOPLØST
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2020
 • CVR 41912308

Virksomheden Hithansen ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Bjerringbro. De blev etableret i 1. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 29.646 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

30’ DKK

Egenkapital

70’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

30’ DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

70’ DKK

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

12’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  30’
  -
  30’
  -
  30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  57’
  57’
  -
  -
  -
  -
  12’
  12’
  70’
  40’
  -3’
  -
  -
  70’
  -
  70’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  70’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hithansen ApS 01.12.2020 03.05.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Kildevældet 6I · DK-8850 Bjerringbro 18.10.2022 03.05.2024
Søgade 4 · DK-8643 Ans By 01.12.2020 17.10.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.12.2020 03.05.2024

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-01 01.12.2020 03.05.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.12.2020 03.05.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 26.10.2023 03.05.2024
Selskabet tegnes af en direktør. 01.12.2020 16.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Søren Hansen 07.12.2020
Søren Hansen 07.12.2020 16.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Hansen 01.12.2020
Søren Hansen 01.12.2020 03.05.2024

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hithansen ApS

Kildevældet 6
8850 Bjerringbro

CVR

41912308

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2020

P-nummer

1026548515

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-