Hej Mikkel Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. nov. 2020
 • CVR 41907622

Virksomheden Hej Mikkel Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kongens Lyngby. De blev etableret i 30. november 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

36’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20230 DKK
2022-990 DKK
2021-3.510 DKK

Likviditetsgrad

65 %

0%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

33 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

109’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

48’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  61’
  61’
  -
  -
  -
  -
  26’
  48’
  109’
  40’
  -5’
  -
  -
  36’
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  55’
  -
  -
  -
  5’
  -
  74’
  109’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hej Mikkel Holding ApS 30.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Nybro Vænge 74 · DK-2800 Kongens Lyngby 30.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-30 30.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 30.11.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Horn Bechshøft 30.11.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Horn Bechshøft 30.11.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hej Mikkel Holding ApS

Nybro Vænge 74
2800 Kongens Lyngby

CVR

41907622

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. november 2020

P-nummer

1026542843

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og yde investeringsvirksomhed samt efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-