Ejendomsselskabet Anbækvej 36, Hammel ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. dec. 2020
 • CVR 41907231

Virksomheden Ejendomsselskabet Anbækvej 36, Hammel ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 3. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 604.298 DKK, mens den i 2021 var på 538.565 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 376.316 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

376’ DKK

+22%

Egenkapital

575’ DKK

+65%

Omsætning

-

Resultat før skat

484’ DKK

+22%

Årets resultat

2022376.316 DKK
2021309.017 DKK

Likviditetsgrad

81 %

+9%
Svag

Afkastningsgrad

12 %

+11%
God

Soliditetsgrad

12 %

+62%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4.951’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

604’ DKK

+12%

Gældsforpligtelser

4.336’ DKK

-4%

Tilgodehavende

747’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  604’
  -
  -22’
  -
  582’
  -
  -98’
  -
  -98’
  484’
  -
  484’
  -108’
  376’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  4.204’
  -
  -
  -
  -
  4.204’
  -
  148’
  -
  -
  600’
  747’
  4.951’
  40’
  335’
  200’
  -
  575’
  -
  575’
  40’
  40’
  1.410’
  -
  -
  -
  3.410’
  62’
  225’
  -
  -
  15’
  274’
  926’
  4.951’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ejendomsselskabet Anbækvej 36, Hammel ApS 03.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Cortinavej 17C · DK-8660 Skanderborg 03.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 03.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-03 03.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 03.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jens Loft Sørensen 03.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Loft Sørensen 03.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ejendomsselskabet Anbækvej 36, Hammel ApS

Cortinavej 17
8660 Skanderborg

CVR

41907231

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. december 2020

P-nummer

1026542630

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og udlejning af erhvervsejendomme samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-