Pernille`s kaffebar ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. dec. 2020
 • CVR 41903767

Virksomheden Pernille`s kaffebar ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Vanløse. De blev etableret i 2. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 738.873 DKK, mens den i 2021 var på -3.815 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 80.470 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Louise Søs Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

80’ DKK

> +999%

Egenkapital

116’ DKK

+226%

Omsætning

-

Resultat før skat

102’ DKK

Årets resultat

202280.470 DKK
2021-4.399 DKK

Likviditetsgrad

73 %

-53%
Svag

Afkastningsgrad

19 %

God

Soliditetsgrad

22 %

-39%
God

Overskudsgrad

-

Balance

537’ DKK

+437%

Bruttofortjeneste

739’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

306’ DKK

+206%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  739’
  -571’
  -65’
  -
  103’
  -
  -
  -
  -
  102’
  -
  102’
  -21’
  80’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  195’
  -
  195’
  -
  -
  -
  36’
  231’
  26’
  91’
  -
  -
  189’
  306’
  537’
  40’
  76’
  -
  -
  116’
  -
  116’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45’
  -
  421’
  537’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Pernille`s kaffebar ApS 02.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Jyllingevej 16 · DK-2720 Vanløse 02.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 02.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-02 02.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 02.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 02.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Louise Søs Hansen 02.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Louise Søs Hansen 02.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Pernille`s kaffebar ApS

Jyllingevej 16
2720 Vanløse

CVR

41903767

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. december 2020

P-nummer

1026538137

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med Kaffebar mv., samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-