Raffe Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. dec. 2020
 • CVR 41898771

Virksomheden Raffe Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tilst. De blev etableret i 1. december 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.490 DKK, mens den i 2022 var på -5.122 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 42.126 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

42’ DKK

-90%

Egenkapital

454’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

42’ DKK

-90%

Årets resultat

202342.126 DKK
2022422.922 DKK
2021-51.060 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+204%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+71%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

42 %

+10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.086’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+71%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6’ DKK

+186%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  42’
  -
  42’
  -
  42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.081’
  1.081’
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  1.086’
  40’
  414’
  -
  -
  454’
  -
  454’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  632’
  -
  -
  -
  -
  -
  632’
  1.086’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Raffe Holding ApS 01.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Tilst Søndervej 100 · DK-8381 Tilst 01.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-12-01 01.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.12.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 01.12.2020

Direktører

Navn Fra Til
Annemette Krøyer Hauschild-Kristensen 01.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Annemette Krøyer Hauschild-Kristensen 01.12.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Raffe Holding ApS

Tilst Søndervej 100
8381 Tilst

CVR

41898771

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. december 2020

P-nummer

1026532171

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-