Muchitsch ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 26. nov. 2020
 • CVR 41889365

Virksomheden Muchitsch ApS befinder sig i branchen "El-installation" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 26. november 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Medarbejderstaben består af 13 personer, hvor direktionen bl.a. består af Bjarne Krause Dampe.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

40’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

40’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  40’
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Muchitsch ApS 12.02.2023
Elinstallatøren & Muchitsch ApS 19.03.2022 11.02.2023
Elinstallatøren bane ApS 30.10.2021 18.03.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Lyhnesvej 2 · DK-3480 Fredensborg 26.02.2023
Meterbuen 45 · DK-2740 Skovlunde 12.08.2022 25.02.2023
Meterbuen 45 · DK-2740 Skovlunde 13.07.2022 11.08.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
432100 El-installation 30.10.2021
771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 26.11.2020 29.10.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-12 12.02.2023
2022-03-19 19.03.2022 11.02.2023
2021-10-30 30.10.2021 18.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.11.2020 16.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Bjarne Krause Dampe 26.11.2022
Bjarne Krause Dampe 26.11.2022 05.06.2023
David Vang Dampe 26.11.2020 26.11.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarne Krause Dampe 26.11.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Muchitsch ApS

Lyhnesvej 2
3480 Fredensborg

CVR

41889365

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. november 2020

P-nummer

1026520866

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

432100
El-installation

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@muchitsch.dk

Telefon

48480200

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

13

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

-

Revisor

-