Lukas Gjetting Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. okt. 2020
 • CVR 41807849

Virksomheden Lukas Gjetting Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 29. oktober 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.743 DKK, mens den i 2022 var på -5.145 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 172.734 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

173’ DKK

-3%

Egenkapital

336’ DKK

+74%

Omsætning

-

Resultat før skat

171’ DKK

-17%

Årets resultat

2023172.734 DKK
2022177.611 DKK
202115.293 DKK

Likviditetsgrad

124 %

-43%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

+26%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

78 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

430’ DKK

+76%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-31%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

117’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  0
  -3’
  -
  -3’
  171’
  -
  171’
  -2’
  173’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  313’
  -
  -
  313’
  313’
  -
  -
  26’
  -
  48’
  117’
  430’
  40’
  23’
  -
  -
  336’
  -
  336’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  94’
  430’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Lukas Gjetting Holding ApS 29.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Dalgas Boulevard 48 · DK-2000 Frederiksberg 04.07.2023
Smallegade 52E · DK-2000 Frederiksberg 29.07.2022 03.07.2023
Ingrid Marievej 13 · DK-2500 Valby 17.03.2022 28.07.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-29 29.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 29.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen. 29.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Lukas Kusk Gjetting 29.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lukas Kusk Gjetting 29.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Lukas Gjetting Holding ApS

Dalgas Boulevard 48
2000 Frederiksberg

CVR

41807849

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. oktober 2020

P-nummer

1026420357

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lukasgjetting@gmail.com

Telefon

28951155

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre virksom heder og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-