Zeal Community Group ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. okt. 2020
 • CVR 41807563

Virksomheden Zeal Community Group ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 30. oktober 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -149.098 DKK, mens den i 2021 var på -49.423 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -149.104 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-149’ DKK

-202%

Egenkapital

-159’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-149’ DKK

-202%

Årets resultat

2022-149.104 DKK
2021-49.443 DKK

Likviditetsgrad

2 %

-56%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-28.985 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-149’ DKK

-202%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -149’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -137’
  -137’
  -149’
  -
  -149’
  -
  -149’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  1’
  40’
  -199’
  -
  -
  -159’
  -
  -159’
  -
  137’
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  -
  20’
  -
  23’
  1’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Zeal Community Group ApS 30.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Sneppevang 5 · DK-3450 Allerød 01.03.2021
Dempeeng 9 · DK-2950 Vedbæk 30.10.2020 28.02.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-09-30 30.09.2022
2022-01-09 09.01.2022 29.09.2022
2020-10-30 30.10.2020 08.01.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 30.09.2022
40.000 DKK 30.10.2020 29.09.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 2 direktører. 04.10.2022
Virksomheden tegnes af direktøren. 30.10.2020 03.10.2022

Direktører

Navn Fra Til
Nicolai Moltke-Leth 30.09.2022
Frank Knud Johansen 01.03.2021
Jacob Meier Rosenberg Davidsen 30.10.2020 01.03.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
MOLTKE-LETH ApS 30.09.2022
FRANK JOHANSEN AF 1991 ApS 01.03.2021
MRD Invest ApS 30.10.2020 01.03.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Meier Rosenberg Davidsen 30.10.2020 01.03.2021
Frank Knud Johansen 30.10.2020 29.09.2022
Nicolai Moltke-Leth 30.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Zeal Community Group ApS

Sneppevang 5
3450 Allerød

CVR

41807563

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. oktober 2020

P-nummer

1026420314

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 2 direktører.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller