SVP-Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. okt. 2020
 • CVR 41781793

Virksomheden SVP-Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 19. oktober 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.001 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.148 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

Egenkapital

37’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-4’ DKK

Årets resultat

2022-3.148 DKK
20210 DKK

Likviditetsgrad

38 %

-97%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

88 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

42’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

-95%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -1’
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  42’
  40’
  -3’
  -
  -
  37’
  -
  37’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  3’
  5’
  42’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SVP-Holding ApS 19.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Vestervang 25G · DK-8000 Aarhus C 19.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-19 19.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Svend Vinther Pedersen 19.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Svend Vinther Pedersen 19.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SVP-Holding ApS

Vestervang 25
8000 Aarhus C

CVR

41781793

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. oktober 2020

P-nummer

1026390229

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-