KR Kastrup Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. okt. 2020
 • CVR 41759666

Virksomheden KR Kastrup Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 14. oktober 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -876 DKK, mens den i 2021 var på 4.330 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 418.677 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

419’ DKK

-36%

Egenkapital

1.501’ DKK

+39%

Omsætning

-

Resultat før skat

419’ DKK

-36%

Årets resultat

2022418.677 DKK
2021655.653 DKK

Likviditetsgrad

25 %

-3%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-115%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

88 %

+5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.707’ DKK

+32%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

-120%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

51’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  420’
  420’
  419’
  -
  419’
  -
  419’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.655’
  -
  -
  1.655’
  1.655’
  -
  -
  51’
  -
  -
  51’
  1.707’
  40’
  3’
  -
  -
  1.501’
  -
  1.501’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  205’
  1.707’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KR Kastrup Holding ApS 14.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Kirstinehøj 56A · DK-2770 Kastrup 20.10.2020
Amager Landevej 53A · DK-2770 Kastrup 14.10.2020 19.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-14 14.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Kim Rydbirk 14.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Rydbirk 14.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KR Kastrup Holding ApS

Kirstinehøj 56
2770 Kastrup

CVR

41759666

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. oktober 2020

P-nummer

1026363914

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rydbirk81@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at virke som holdingselskab samt besidde immaterielle rettigheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-