Dina Kyhl Nielsen Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. aug. 2020
 • CVR 41759399

Virksomheden Dina Kyhl Nielsen Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Herning. De blev etableret i 21. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 12.060 DKK, mens den i 2022 var på -15.510 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 14.111 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

14’ DKK

+172%

Egenkapital

425’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

10’ DKK

+152%

Årets resultat

202314.111 DKK
2022-19.640 DKK
2021-8.051 DKK

Likviditetsgrad

10.722 %

+3%
God

Afkastningsgrad

3 %

+175%
Svag

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

429’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

12’ DKK

+178%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

429’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  12’
  -
  -
  -
  12’
  -
  -2’
  -
  -2’
  10’
  -
  10’
  -4’
  14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  420’
  429’
  429’
  40’
  385’
  -
  -
  425’
  -
  425’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  429’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dina Kyhl Nielsen Invest ApS 21.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Ny Gjellerupvej 12 · DK-7400 Herning 11.12.2023
Allinggårdsvej 33B · DK-8600 Silkeborg 21.08.2020 10.12.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-21 21.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 21.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Dina Kyhl Nielsen 21.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dina Kyhl Nielsen 21.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dina Kyhl Nielsen Invest ApS

Ny Gjellerupvej 12
7400 Herning

CVR

41759399

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. august 2020

P-nummer

1026363795

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, udøve ejerbeføjelser og drive formueforvaltning i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-