Jeberg Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. okt. 2020
 • CVR 41748532

Virksomheden Jeberg Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers NV. De blev etableret i 9. oktober 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.000 DKK, mens den i 2021 var på -19.462 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -254.528 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-255’ DKK

+45%

Egenkapital

14.709’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-254.528 DKK
2021-465.878 DKK
2020657.185 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

95 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

15.475’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+79%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -251’
  -251’
  -
  -
  -
  -
  -255’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15.475’
  -
  -
  15.475’
  15.475’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15.475’
  100’
  14.492’
  118’
  -
  14.709’
  -
  14.709’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  751’
  -
  -
  -
  15’
  -
  766’
  15.475’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Jeberg Holding ApS 09.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Mosevænget 13A · DK-8920 Randers NV 09.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-09 09.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 09.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 09.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Peter Jeberg 09.10.2020
Hanne Jeberg 09.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Jeberg 09.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Jeberg Holding ApS

Mosevænget 13
8920 Randers NV

CVR

41748532

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. oktober 2020

P-nummer

1026349512

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-