MIINHolding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. okt. 2020
 • CVR 41748362

Virksomheden MIINHolding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 7. oktober 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.170 DKK, mens den i 2021 var på -4.294 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.799 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-14’ DKK

+30%

Egenkapital

6’ DKK

-68%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-13.799 DKK
2021-19.797 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

26 %

-60%
God

Overskudsgrad

-

Balance

24’ DKK

-20%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

-99%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  24’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  24’
  40’
  -34’
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  4’
  18’
  24’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MIINHolding ApS 07.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Finhvalen 8 · DK-8960 Randers SØ 07.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 07.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-02-14 14.02.2023
2020-10-07 07.10.2020 13.02.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
41.000 DKK 14.02.2023
40.000 DKK 07.10.2020 13.02.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Ingstrup 07.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Ingstrup 07.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MIINHolding ApS

Finhvalen 8
8960 Randers SØ

CVR

41748362

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. oktober 2020

P-nummer

1026349431

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mikkel_ingstrup@hotmail.com

Telefon

40216103

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

41.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-