GG27 Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. okt. 2020
 • CVR 41740183

Virksomheden GG27 Invest ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 5. oktober 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.665 DKK, mens den i 2021 var på -3.042 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -35.199 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-35’ DKK

-7%

Egenkapital

-28’ DKK

-498%

Omsætning

-

Resultat før skat

-45’ DKK

Årets resultat

2022-35.199 DKK
2021-32.932 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-2 %

-495%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.219’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-152%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

19’ DKK

+107%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -37’
  -
  -37’
  -45’
  -
  -45’
  -10’
  -35’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.200’
  -
  -
  -
  -
  1.200’
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  1.219’
  40’
  -68’
  -
  -
  -28’
  -
  -28’
  -
  -
  579’
  -
  -
  -
  1.247’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.219’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GG27 Invest ApS 05.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Gentoftegade 27E · DK-2820 Gentofte 05.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 05.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-05 05.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 05.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Søren Bertelsen 01.02.2022
Elisabeth Hildestad 05.10.2020 01.02.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
Søren Bertelsen 01.02.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Bertelsen 05.10.2020
Elisabeth Hildestad 05.10.2020 01.02.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GG27 Invest ApS

Gentoftegade 27
2820 Gentofte

CVR

41740183

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. oktober 2020

P-nummer

1026339193

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

28689040

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i og drift af fast ejendom, samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-