Skaarup Ejendomme ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. okt. 2020
 • CVR 41738944

Virksomheden Skaarup Ejendomme ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Sunds. De blev etableret i 6. oktober 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 47.464 DKK, mens den i 2021 var på 9.679 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 24.359 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

24’ DKK

> +999%

Egenkapital

62’ DKK

+65%

Omsætning

-

Resultat før skat

45’ DKK

> +999%

Årets resultat

202224.359 DKK
2021-2.680 DKK

Likviditetsgrad

16 %

+16%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+380%
Svag

Soliditetsgrad

4 %

+62%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

1.600’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

47’ DKK

+390%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

250’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  47’
  -
  -
  -
  47’
  -
  -2’
  -
  -2’
  45’
  -
  45’
  -21’
  24’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.350’
  -
  -
  -
  -
  1.350’
  -
  -
  -
  -
  250’
  250’
  1.600’
  40’
  22’
  -
  -
  62’
  -
  62’
  9’
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.494’
  -
  -
  -
  8’
  -
  1.530’
  1.600’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Skaarup Ejendomme ApS 06.10.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Thorupvej 14 · DK-7451 Sunds 06.10.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 06.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-10-06 06.10.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 06.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen alene. 06.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Simon Vejby Skaarup 06.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Simon Vejby Skaarup 06.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Skaarup Ejendomme ApS

Thorupvej 14
7451 Sunds

CVR

41738944

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. oktober 2020

P-nummer

1026337786

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-