LejBoxen.dk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. okt. 2020
 • CVR 41727632

Virksomheden LejBoxen.dk ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af varer til fritid og sport" og har adresse i Hvidovre. De blev etableret i 1. oktober 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 53.063 DKK, mens den i 2021 var på -67.796 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 533 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+101%

Egenkapital

-26’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-11’ DKK

+87%

Årets resultat

2022533 DKK
2021-66.141 DKK

Likviditetsgrad

29 %

+14%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-7 %

+49%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

377’ DKK

+92%

Bruttofortjeneste

53’ DKK

+178%

Gældsforpligtelser

403’ DKK

+81%

Tilgodehavende

43’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  53’
  -
  -57’
  -
  -4’
  -
  -7’
  -
  -7’
  -11’
  -
  -11’
  -12’
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  334’
  -
  334’
  -
  -
  -
  -
  334’
  -
  2’
  -
  -
  12’
  43’
  377’
  40’
  -66’
  -
  -
  -26’
  -
  -26’
  -
  -
  -
  -
  251’
  -
  251’
  -
  -
  -
  -
  3’
  148’
  151’
  377’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LejBoxen.dk ApS 02.11.2020
Lejboxen.dk ApS 01.10.2020 01.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Kanalholmen 14T · DK-2650 Hvidovre 02.11.2020
Gisselfeldvej 11B · DK-2665 Vallensbæk Strand 01.10.2020 01.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport 01.10.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-02 02.11.2020
2020-10-01 01.10.2020 01.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 01.10.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 01.10.2020

Direktører

Navn Fra Til
Peter Sejer Damkjær 01.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Sejer Damkjær 01.10.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LejBoxen.dk ApS

Kanalholmen 14
2650 Hvidovre

CVR

41727632

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. oktober 2020

P-nummer

1026323262

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

772100
Udlejning og leasing af varer til fritid og sport

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af tagbokse og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-