Dalsgaard Estates ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. sep. 2020
 • CVR 41719206

Virksomheden Dalsgaard Estates ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 30. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 61.304 DKK, mens den i 2021 var på -124.911 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -98.368 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Lisa Bønsdorff Dalsgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-98’ DKK

+48%

Egenkapital

-247’ DKK

-66%

Omsætning

-

Resultat før skat

-120’ DKK

+47%

Årets resultat

2022-98.368 DKK
2021-188.262 DKK

Likviditetsgrad

4 %

+3%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+98%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-4 %

-60%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

5.565’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

61’ DKK

+149%

Gældsforpligtelser

5.811’ DKK

+6%

Tilgodehavende

110’ DKK

+25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  61’
  -4’
  -60’
  -
  -3’
  -
  -117’
  -
  -117’
  -120’
  -
  -120’
  -21’
  -98’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  56’
  -
  5.454’
  -
  -
  -
  -
  5.454’
  -
  33’
  -
  18’
  -
  110’
  5.565’
  40’
  -287’
  -
  -
  -247’
  -
  -247’
  -
  -
  3.002’
  -
  -
  -
  3.002’
  58’
  -
  110’
  -
  -
  2.438’
  2.810’
  5.565’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dalsgaard Estates ApS 30.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Kjellerupsgade 24 · DK-9000 Aalborg 15.12.2020
Østerbro 24 · DK-9000 Aalborg 30.09.2020 14.12.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.10.2020
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 30.09.2020 30.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-30 30.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 30.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 30.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Rene Jespersen 01.07.2021 29.06.2022
Lisa Bønsdorff Dalsgaard 30.09.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lisa Bønsdorff Dalsgaard 30.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dalsgaard Estates ApS

Kjellerupsgade 24
9000 Aalborg

CVR

41719206

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. september 2020

P-nummer

1026313356

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

51234789

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at foretage investering og udlejning af fast ejendom, herunder værdipapirer samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-