BMCH Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. sep. 2020
 • CVR 41714182

Virksomheden BMCH Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 17. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -45.154 DKK, mens den i 2022 var på -1.940 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 292.388 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

292’ DKK

+70%

Egenkapital

1.715’ DKK

+21%

Omsætning

-

Resultat før skat

281’ DKK

+65%

Årets resultat

2023292.388 DKK
2022171.764 DKK
202197.961 DKK
2020-98.124 DKK

Likviditetsgrad

22 %

-99%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

66 %

-31%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.612’ DKK

+75%

Bruttofortjeneste

-45’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

897’ DKK

> +999%

Tilgodehavende

183’ DKK

-80%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -45’
  -
  -5’
  -
  -50’
  -
  -7’
  338’
  331’
  281’
  -
  281’
  -11’
  292’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.693’
  737’
  -
  -
  737’
  2.429’
  -
  -
  -
  -
  13’
  183’
  2.612’
  40’
  1.553’
  122’
  -
  1.715’
  -
  1.715’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  81’
  765’
  -
  -
  -
  8’
  -
  816’
  2.612’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BMCH Holding ApS 17.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Elmevej 2C · DK-8800 Viborg 17.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-17 17.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 17.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Benny Møller Christensen 17.09.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Benny Møller Christensen 17.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BMCH Holding ApS

Elmevej 2
8800 Viborg

CVR

41714182

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. september 2020

P-nummer

1026306759

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-