Stårby Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. sep. 2020
 • CVR 41714166

Virksomheden Stårby Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vordingborg. De blev etableret i 21. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.246 DKK, mens den i 2022 var på -10.041 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 852.156 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

852’ DKK

-37%

Egenkapital

3.568’ DKK

+26%

Omsætning

-

Resultat før skat

859’ DKK

-37%

Årets resultat

2023852.156 DKK
20221.359.784 DKK
2021165.930 DKK
2020395.712 DKK

Likviditetsgrad

23 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+31%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.990’ DKK

+33%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

99’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  59’
  -21’
  -
  38’
  859’
  -
  859’
  -6’
  852’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  860’
  -
  -
  3.891’
  3.891’
  -
  -
  -
  0
  9’
  99’
  3.990’
  40’
  2.351’
  122’
  -
  3.568’
  -
  3.568’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  245’
  -
  -
  -
  6’
  -
  421’
  3.990’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Stårby Holding ApS 21.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Udsigten 1 · DK-4760 Vordingborg 23.11.2023
Søbakken 8 · DK-4760 Vordingborg 21.12.2021 22.11.2023
Stårbyvej 13 · DK-4735 Mern 21.09.2020 20.12.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-21 21.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 21.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Olsen 21.09.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Olsen 21.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Stårby Holding ApS

Udsigten 1
4760 Vordingborg

CVR

41714166

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. september 2020

P-nummer

1026306732

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

henrik@hobyggeservice.dk

Telefon

20937869

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at købe, eje og sælge kapitalandele og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-