BLICHER DEVELOPMENT 5 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. sep. 2020
 • CVR 41711736

Virksomheden BLICHER DEVELOPMENT 5 ApS befinder sig i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter" og har adresse i Herning. De blev etableret i 28. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -30.842 DKK, mens den i 2021 var på 90.014 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.944.046 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.944’ DKK

-59%

Egenkapital

6.696’ DKK

+41%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.492’ DKK

-59%

Årets resultat

20221.944.046 DKK
20214.712.386 DKK

Likviditetsgrad

4 %

+266%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

8 %

-81%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

20 %

-34%
God

Overskudsgrad

-

Balance

33.211’ DKK

+113%

Bruttofortjeneste

-31’ DKK

-134%

Gældsforpligtelser

26.514’ DKK

+144%

Tilgodehavende

951’ DKK

+843%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -31’
  -
  -
  -
  2.500’
  -
  -7’
  -
  -7’
  2.492’
  -
  2.492’
  -548’
  1.944’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  32.260’
  -
  -
  -
  -
  32.260’
  -
  -
  49’
  -
  108’
  951’
  33.211’
  40’
  6.656’
  -
  -
  6.696’
  -
  6.696’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.867’
  24.426’
  -
  -
  -
  5’
  16’
  24.648’
  33.211’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BLICHER DEVELOPMENT 5 ApS 28.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Bethaniagade 13 · DK-7400 Herning 28.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
411000 Gennemførelse af byggeprojekter 28.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-28 28.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 28.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Blicher Lauritzen 28.09.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Blicher Lauritzen 28.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BLICHER DEVELOPMENT 5 ApS

Bethaniagade 13
7400 Herning

CVR

41711736

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. september 2020

P-nummer

1026304489

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

411000
Gennemførelse af byggeprojekter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-