KulturSalonen ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. sep. 2020
 • CVR 41704454

Virksomheden KulturSalonen ApS befinder sig i branchen "Andre forlystelser og fritidsaktiviteter" og har adresse i Dyssegård. De blev etableret i 23. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 460.234 DKK, mens den i 2022 var på 330.462 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -47.863 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Mickey Christiansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-48’ DKK

-243%

Egenkapital

-11’ DKK

-131%

Omsætning

-

Resultat før skat

-48’ DKK

-214%

Årets resultat

2023-47.863 DKK
202233.428 DKK
2021-37.014 DKK

Likviditetsgrad

90 %

-40%
Svag

Afkastningsgrad

-46 %

-220%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-11 %

-134%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

102’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

460’ DKK

+39%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

102’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  460’
  -507’
  -
  -
  -47’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -48’
  -
  -48’
  -
  -48’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  102’
  102’
  102’
  40’
  -51’
  -
  -
  -11’
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  113’
  102’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KulturSalonen ApS 23.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Dyssegårdsvej 95 · DK-2870 Dyssegård 23.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
932990 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter 23.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-23 23.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 23.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 23.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mickey Christiansen 23.09.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mickey Christiansen 23.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KulturSalonen ApS

Dyssegårdsvej 95
2870 Dyssegård

CVR

41704454

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. september 2020

P-nummer

1026295579

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

932990
Andre forlystelser og fritidsaktiviteter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed med fokus på kultur og eventproduktioner og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-