Christoffer ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. sep. 2020
 • CVR 41671653

Virksomheden Christoffer ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Esbjerg N. De blev etableret i 14. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -13.561 DKK, mens den i 2021 var på 537.219 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -141.787 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-142’ DKK

-145%

Egenkapital

212’ DKK

-40%

Omsætning

-

Resultat før skat

-142’ DKK

-135%

Årets resultat

2022-141.787 DKK
2021313.431 DKK

Likviditetsgrad

16 %

-10%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

6 %

-40%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

3.412’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-14’ DKK

-103%

Gældsforpligtelser

3.200’ DKK

+4%

Tilgodehavende

310’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -
  24’
  -152’
  -
  -128’
  -142’
  -
  -142’
  -
  -142’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.102’
  3.102’
  -
  -
  -
  -
  30’
  310’
  3.412’
  40’
  172’
  -
  -
  212’
  -
  212’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.225’
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  1.976’
  3.412’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Christoffer ApS 14.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Hygum Engvej 2 · DK-6715 Esbjerg N 14.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.07.2021
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.09.2020 30.06.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-14 14.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 14.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Christoffer Møller Kristensen 14.09.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christoffer Møller Kristensen 14.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Christoffer ApS

Hygum Engvej 2
6715 Esbjerg N

CVR

41671653

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. september 2020

P-nummer

1026253620

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber, investering samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-