Gard.dk ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. sep. 2020
 • CVR 41668032

Virksomheden Gard.dk ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n." og har adresse i Esbjerg V. De blev etableret i 7. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 100.304 DKK, mens den i 2021 var på 242.319 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 75.500 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Michael Skaarup Pedersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

76’ DKK

-26%

Egenkapital

217’ DKK

+53%

Omsætning

-

Resultat før skat

97’ DKK

-26%

Årets resultat

202275.500 DKK
2021101.586 DKK

Likviditetsgrad

717 %

+170%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

86 %

+38%
God

Overskudsgrad

-

Balance

252’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

100’ DKK

-59%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

252’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  100’
  0
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  97’
  -
  97’
  -22’
  76’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  252’
  252’
  252’
  40’
  27’
  150’
  -
  217’
  -
  217’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  -
  35’
  252’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gard.dk ApS 07.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Tåsingevej 17 · DK-6710 Esbjerg V 07.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 07.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-07 07.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Michael Skaarup Pedersen 07.09.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Peter Madsen 03.04.2023
Tommy Madsen 08.12.2020
SKAARUP PEDERSEN HOLDING ApS 08.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Skaarup Pedersen 07.09.2020 07.12.2020
Tommy Madsen 07.09.2020
Peter Madsen 07.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gard.dk ApS

Tåsingevej 17
6710 Esbjerg V

CVR

41668032

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. september 2020

P-nummer

1026251172

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477890
Detailhandel med andre varer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af låsesystemer samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-