W/S Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. aug. 2020
 • CVR 41668008

Virksomheden W/S Holding ApS befinder sig i branchen "Gennemløbsholdingselskaber" og har adresse i Holmegaard. De blev etableret i 26. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 42.112 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

42’ DKK

-86%

Egenkapital

1.251’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-60’ DKK

-120%

Årets resultat

202242.112 DKK
2021296.214 DKK
2020319.105 DKK

Likviditetsgrad

158 %

-52%
God

Afkastningsgrad

26 %

+43%
God

Soliditetsgrad

84 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.493’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

382’ DKK

-52%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  387’
  -
  -
  -
  -
  -60’
  -
  -60’
  -102’
  42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.111’
  -
  -
  1.111’
  1.111’
  -
  -
  -
  -
  0
  382’
  1.493’
  40’
  690’
  118’
  -
  1.251’
  -
  1.251’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  55’
  -
  0
  -
  10’
  176’
  242’
  1.493’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
W/S Holding ApS 26.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Ravnstrupvej 42 · DK-4684 Holmegaard 26.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642030 Gennemløbsholdingselskaber 26.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-26 26.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 26.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 26.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Colin Donaldson 01.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

W/S Holding ApS

Ravnstrupvej 42
4684 Holmegaard

CVR

41668008

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. august 2020

P-nummer

1026251164

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642030
Gennemløbsholdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cdwookstock@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-