noorr ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. sep. 2020
 • CVR 41667524

Virksomheden noorr ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med beklædning" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 11. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 495.920 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Allan Lyngsø Lauritsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

496’ DKK

Egenkapital

536’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

638’ DKK

Likviditetsgrad

178 %

God

Afkastningsgrad

52 %

God

Soliditetsgrad

44 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

1.221’ DKK

Bruttofortjeneste

758’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.221’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  758’
  -120’
  -
  -
  638’
  2’
  -2’
  -
  -1’
  638’
  -
  638’
  -142’
  496’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  416’
  -
  0
  768’
  1.221’
  1.221’
  40’
  496’
  -
  -
  536’
  -
  536’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  438’
  105’
  685’
  1.221’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
noorr ApS 10.05.2022
XSYSTEMS NETSHOP ApS 02.05.2021 09.05.2022
Xsystems SmartShop ApS 24.03.2021 01.05.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Holmbladsvej 15 · DK-8600 Silkeborg 05.03.2021
Havmosevej 11C · DK-8600 Silkeborg 11.09.2020 04.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
464210 Engroshandel med beklædning 14.12.2021
479117 Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet 11.09.2020 13.12.2021

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-10 10.05.2022
2022-03-25 25.03.2022 09.05.2022
2021-05-02 02.05.2021 24.03.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 11.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 08.04.2022
Selskabet tegnes af en direktør. 11.09.2020 07.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Allan Lyngsø Lauritsen 25.03.2022
Jan Olesen 25.03.2022
Rasmus Würtz Nielsen 11.09.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Lauritsen Invest ApS 30.03.2022
Rasmus Würtz Holding ApS 30.03.2022
JOLE Invest ApS 01.01.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Lyngsø Lauritsen 11.09.2020
Rasmus Würtz Nielsen 11.09.2020 01.01.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

noorr ApS

Holmbladsvej 15
8600 Silkeborg

CVR

41667524

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. september 2020

P-nummer

1026250265

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464210
Engroshandel med beklædning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller