Ellib ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. sep. 2020
 • CVR 41666978

Virksomheden Ellib ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 10. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.252 DKK, mens den i 2022 var på -3.502 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.355 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

28’ DKK

+165%

Egenkapital

78’ DKK

+57%

Omsætning

-

Resultat før skat

30’ DKK

+179%

Årets resultat

202328.355 DKK
202210.703 DKK
2021-573 DKK

Likviditetsgrad

11 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

9 %

+48%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

887’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+36%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

87’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  55’
  -23’
  -
  32’
  30’
  -
  30’
  -1’
  28’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  800’
  800’
  -
  -
  -
  -
  74’
  87’
  887’
  40’
  38’
  -
  -
  78’
  -
  78’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  808’
  887’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ellib ApS 10.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Søbuen 111 · DK-3400 Hillerød 10.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-10 10.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 10.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Morten Bille 10.09.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Bille 10.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ellib ApS

Søbuen 111
3400 Hillerød

CVR

41666978

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. september 2020

P-nummer

1026249887

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-