Pratum ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. sep. 2020
 • CVR 41661763

Virksomheden Pratum ApS befinder sig i branchen "Kombinerede serviceydelser" og har adresse i Rønde. De blev etableret i 9. september 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 99.435 DKK, mens den i 2021 var på 113.283 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.040 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Peter Skovgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+6%

Egenkapital

28’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

+7%

Årets resultat

2022-6.040 DKK
2021-6.437 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-87%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

10 %

-63%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

286’ DKK

+123%

Bruttofortjeneste

99’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9’ DKK

-65%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  99’
  -4’
  -94’
  -
  2’
  -
  -9’
  -
  -9’
  -7’
  -
  -7’
  -1’
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  277’
  -
  277’
  -
  -
  -
  -
  277’
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  286’
  40’
  -12’
  -
  -
  28’
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  158’
  3’
  1’
  6’
  259’
  286’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Pratum ApS 09.09.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Bjødstrupvej 19 · DK-8410 Rønde 24.05.2023
Stationsvangen 5 · DK-8541 Skødstrup 09.09.2020 23.05.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
811000 Kombinerede serviceydelser 09.09.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-09-09 09.09.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 09.09.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 09.09.2020

Direktører

Navn Fra Til
Peter Skovgaard 01.10.2021
Vibeke Duedal Fahnøe 08.09.2021 01.10.2021
Søren Schrøder Rasmussen 09.09.2020 08.09.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Benjamin Ben-Noon 30.04.2024
Peter Skovgaard 01.10.2021
Susanne Holm Andersen 01.10.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Pratum ApS

Bjødstrupvej 19
8410 Rønde

CVR

41661763

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. september 2020

P-nummer

1026243463

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

811000
Kombinerede serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@pratum.dk

Telefon

71907709

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-