Holding af 28/8 2020 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. aug. 2020
 • CVR 41658274

Virksomheden Holding af 28/8 2020 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 28. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -632 DKK, mens den i 2021 var på -2.670 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 32.173 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

32’ DKK

+21%

Egenkapital

99’ DKK

+48%

Omsætning

-

Resultat før skat

32’ DKK

+21%

Årets resultat

202232.173 DKK
202126.630 DKK

Likviditetsgrad

325 %

-20%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+84%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

79 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

124’ DKK

+50%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+76%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

83’ DKK

+24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’
  32’
  -
  32’
  -
  32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  42’
  42’
  -
  -
  -
  -
  83’
  83’
  124’
  40’
  59’
  -
  -
  99’
  -
  99’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  124’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Holding af 28/8 2020 ApS 28.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Carl Plougs Vej 10 · DK-1913 Frederiksberg C 17.08.2023
Prinsesse Maries Alle 14 · DK-1908 Frederiksberg C 28.08.2020 16.08.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-28 28.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 28.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Casper Høgenhaven 28.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Casper Høgenhaven 28.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Holding af 28/8 2020 ApS

Carl Plougs Vej 10
1913 Frederiksberg C

CVR

41658274

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. august 2020

P-nummer

1026238664

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

casper@hoegconsult.dk

Telefon

60911067

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt anden i forbindelse hermed efter ledelsens skøn afledt eller stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-