R. C. Holding ApS

UNDER TVANGSOPLØSNING
 • APS
 • Etableret 27. aug. 2020
 • CVR 41657650

Virksomheden R. C. Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kalundborg. De blev etableret i 27. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 239.805 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

240’ DKK

Egenkapital

280’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

238’ DKK

Likviditetsgrad

91 %

Svag

Afkastningsgrad

-3 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

77 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

361’ DKK

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

74’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -
  247’
  247’
  238’
  -
  238’
  -2’
  240’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  287’
  -
  -
  287’
  287’
  -
  -
  -
  -
  -
  74’
  361’
  40’
  -8’
  -
  -
  280’
  -
  280’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  -
  7’
  -
  82’
  361’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
R. C. Holding ApS 27.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Voldbjerg 6 · DK-4400 Kalundborg 28.07.2021
Søndergade 65 · DK-4490 Jerslev Sjælland 27.08.2020 27.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 27.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-27 27.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 06.10.2023
Selskabet tegnes af en direktør. 27.08.2020 16.08.2023

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Tollstorff Petersen 27.08.2020
Rasmus Tollstorff Petersen 27.08.2020 16.08.2023

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Tollstorff Petersen 27.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

R. C. Holding ApS

Voldbjerg 6
4400 Kalundborg

CVR

41657650

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. august 2020

P-nummer

1026237447

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-