Mona Hyldgaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. maj 2020
 • CVR 41635339

Virksomheden Mona Hyldgaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hanstholm. De blev etableret i 28. maj 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.953 DKK, mens den i 2022 var på -3.464 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 601.196 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Mona Hyldgaard Petersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

601’ DKK

+190%

Egenkapital

9.353’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

775’ DKK

+191%

Årets resultat

2023601.196 DKK
2022-669.687 DKK
2021494.436 DKK
2020-38.781 DKK

Likviditetsgrad

5.582 %

-75%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-515%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.517’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-158%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9.124’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -100’
  -16’
  -
  -125’
  902’
  -
  -
  902’
  775’
  -
  775’
  -174’
  601’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  393’
  -
  -
  -
  -
  393’
  -
  -
  -
  19’
  174’
  9.124’
  9.517’
  63’
  8.791’
  500’
  -
  9.353’
  -
  9.353’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  163’
  9.517’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Mona Hyldgaard Holding ApS 28.05.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Floravænget 68 · DK-7730 Hanstholm 28.05.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.05.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-05-28 28.05.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
62.500 DKK 28.05.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 28.05.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mona Hyldgaard Petersen 28.05.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mona Hyldgaard Petersen 28.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Mona Hyldgaard Holding ApS

Floravænget 68
7730 Hanstholm

CVR

41635339

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. maj 2020

P-nummer

1026208439

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele og drive investerings- og finansieringsvirksomhed, samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

62.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-