Byg og Bo ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. aug. 2020
 • CVR 41620269

Virksomheden Byg og Bo ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Sjællands Odde. De blev etableret i 19. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 2.465.532 DKK, mens den i 2021 var på 2.643.795 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 261.540 DKK.

Medarbejderstaben består af 7 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kristiane Pia Skovgaard Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

262’ DKK

-39%

Egenkapital

730’ DKK

+56%

Omsætning

6.333’ DKK

Resultat før skat

336’ DKK

-39%

Årets resultat

2022261.540 DKK
2021428.215 DKK

Likviditetsgrad

177 %

+36%
God

Afkastningsgrad

23 %

-42%
God

Soliditetsgrad

49 %

+51%
God

Overskudsgrad

5 %

Tilfredsst.

Balance

1.501’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

2.466’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.365’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  6.333’
  2.466’
  -2.089’
  -33’
  -
  344’
  8’
  -17’
  -
  -8’
  336’
  -
  336’
  -74’
  262’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  68’
  68’
  -
  51’
  -
  51’
  -
  -
  17’
  17’
  136’
  521’
  520’
  209’
  1’
  106’
  1.365’
  1.501’
  40’
  590’
  100’
  -
  730’
  -
  730’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  273’
  288’
  771’
  1.501’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Byg og Bo ApS 19.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Oddenvej 187 · DK-4583 Sjællands Odde 26.07.2021
Oddenvej 187 · DK-4583 Sjællands Odde 19.08.2020 25.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 19.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-19 19.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 19.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktion. 19.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Kristiane Pia Skovgaard Nielsen 01.09.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristiane Pia Skovgaard Nielsen 19.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Byg og Bo ApS

Oddenvej 187
4583 Sjællands Odde

CVR

41620269

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. august 2020

P-nummer

1026189671

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

59326281

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er, at drive håndværksvirksomhed med tilknyttet køb og salg.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

7

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-