ADR Høst Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. aug. 2020
 • CVR 41615435

Virksomheden ADR Høst Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 25. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.460 DKK, mens den i 2021 var på -9.858 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.460 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

+85%

Egenkapital

-17’ DKK

-76%

Omsætning

-

Resultat før skat

-7’ DKK

+85%

Årets resultat

2022-7.460 DKK
2021-49.858 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -7’
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -57’
  -
  -
  -17’
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  17’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ADR Høst Holding ApS 25.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Løkkensvej 562 · DK-9800 Hjørring 25.08.2023
Løkkensvej 562 · DK-9800 Hjørring 16.02.2022 24.08.2023
Løkkensvej 562 · DK-9800 Hjørring 26.08.2020 15.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-25 25.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 25.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 25.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
René Høst 25.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
René Høst 25.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ADR Høst Holding ApS

Løkkensvej 562
9800 Hjørring

CVR

41615435

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. august 2020

P-nummer

1026183576

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

130@adrhost.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab og at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-