With Cph Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. aug. 2020
 • CVR 41607807

Virksomheden With Cph Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 15. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.875 DKK, mens den i 2022 var på -6.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 54.988 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

55’ DKK

+333%

Egenkapital

47’ DKK

+729%

Omsætning

-

Resultat før skat

53’ DKK

+327%

Årets resultat

202354.988 DKK
2022-23.599 DKK
2021-23.946 DKK

Likviditetsgrad

33 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-10 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

67’ DKK

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  60’
  60’
  53’
  -
  53’
  -2’
  55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  60’
  -
  -
  60’
  60’
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  67’
  40’
  -
  -
  -
  47’
  -
  47’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  67’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
With Cph Holding ApS 15.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterbrogade 208 · DK-1800 Frederiksberg C 04.09.2022
Shetlandsgade 4 · DK-2300 København S 15.08.2020 03.09.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-15 15.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 15.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 15.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Mads With Vinther 15.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads With Vinther 15.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

With Cph Holding ApS

Vesterbrogade 208
1800 Frederiksberg C

CVR

41607807

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. august 2020

P-nummer

1026174127

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mw@withinstyle.com

Telefon

30514223

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed for-bundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-