LEAD Investment Group ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. aug. 2020
 • CVR 41604395

Virksomheden LEAD Investment Group ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Klampenborg. De blev etableret i 18. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.125 DKK, mens den i 2021 var på -4.170 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.125 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-3’ DKK

+25%

Egenkapital

33’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

+25%

Årets resultat

2022-3.125 DKK
2021-4.170 DKK

Likviditetsgrad

107 %

-1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

6 %

-9%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

507’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

507’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -
  -3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  507’
  507’
  40’
  -7’
  -
  -
  33’
  -
  33’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  474’
  507’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LEAD Investment Group ApS 18.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 427 · DK-2930 Klampenborg 18.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-18 18.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 18.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Thorbjørn Stender 18.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Thorbjørn Stender 18.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LEAD Investment Group ApS

Strandvejen 427
2930 Klampenborg

CVR

41604395

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. august 2020

P-nummer

1026170121

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hst@lead.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, at eje aktiver, anparter, og andre ejerandele i andre selskaber og virksomheder, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-