Frederiksminde ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. aug. 2020
 • CVR 41602546

Virksomheden Frederiksminde ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hedensted. De blev etableret i 17. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.250 DKK, mens den i 2021 var på -6.621 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 7.292 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

7’ DKK

+127%

Egenkapital

20’ DKK

+58%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20227.292 DKK
2021-27.438 DKK

Likviditetsgrad

8 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

4 %

+47%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

448’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

32’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -16’
  -
  -16’
  -
  -
  -
  -
  7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  416’
  416’
  -
  -
  -
  -
  2’
  32’
  448’
  40’
  -20’
  -
  -
  20’
  -
  20’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  423’
  428’
  448’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Frederiksminde ApS 17.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Bækkeskovvej 10 · DK-8722 Hedensted 17.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-17 17.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Søren Andersen 17.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Andersen 17.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Frederiksminde ApS

Bækkeskovvej 10
8722 Hedensted

CVR

41602546

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. august 2020

P-nummer

1026168194

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse med hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-