Komplio ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. aug. 2020
 • CVR 41593261

Virksomheden Komplio ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i København N. De blev etableret i 14. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Gita Bang-Kargo.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-

Egenkapital

-

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

-

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Komplio ApS 11.11.2020
Bang-Kargo Compliance ApS 14.08.2020 10.11.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Tagensvej 94 · DK-2200 København N 14.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 14.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-05-05 05.05.2022
2021-03-15 15.03.2021 04.05.2022
2021-03-12 12.03.2021 14.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 05.05.2022
80.000 DKK 15.03.2021 04.05.2022
40.000 DKK 14.08.2020 14.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør alene eller den samlede direktion. 20.04.2021
Virksomheden tegnes af direktionen. 14.08.2020 19.04.2021

Direktører

Navn Fra Til
Gita Bang-Kargo 12.03.2021
Anders Bech Mellson 12.03.2021 05.05.2022
Gita Bang-Kargo 14.08.2020 11.03.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
Bang-Kargo Holding ApS 21.11.2022
Bang-Kargo Holding ApS 05.05.2022
Mellson Holding ApS 05.05.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Bech Mellson 14.08.2020 04.05.2022
Gita Bang-Kargo 14.08.2020 11.03.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Komplio ApS

Tagensvej 94
2200 København N

CVR

41593261

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. august 2020

P-nummer

1026156684

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Bang-Kargo Academy ApS
 • Bang-Kargo ApS
 • Bang-Kargo Compliance ApS
 • Nordic Compliance House ApS
 • Nordic Compliance Institute ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

gbk@kompl.io

Telefon

30227501

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at varetage compliance aktiviteter for virksomheder og yde relaterede compliance services, herunder compliance træning, samt udvikle, markedsføre, sælge og implementere compliance software-løsninger og hermed forbundet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør alene eller den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-