Blå Pelikan ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. aug. 2020
 • CVR 41586524

Virksomheden Blå Pelikan ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 14. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.858 DKK, mens den i 2022 var på -1.875 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 103.994 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

104’ DKK

-7%

Egenkapital

135’ DKK

+338%

Omsætning

-

Resultat før skat

104’ DKK

-6%

Årets resultat

2023103.994 DKK
2022112.150 DKK
2021-7.025 DKK

Likviditetsgrad

504 %

+495%
God

Afkastningsgrad

-4 %

-81%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

+155%
God

Overskudsgrad

-

Balance

158’ DKK

+72%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-212%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

118’ DKK

+128%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  0
  110’
  110’
  104’
  -
  104’
  0
  104’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  40’
  40’
  -
  -
  118’
  -
  -
  118’
  158’
  40’
  -
  95’
  -
  135’
  -
  135’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  4’
  -
  23’
  158’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Blå Pelikan ApS 14.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Bindesbøllsvej 31 · DK-2920 Charlottenlund 18.08.2021
Eskildsgade 2 · DK-1657 København V 14.08.2020 17.08.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-14 14.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 14.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Philip Rahbek Rasmussen 14.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Philip Rahbek Rasmussen 14.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Blå Pelikan ApS

Bindesbøllsvej 31
2920 Charlottenlund

CVR

41586524

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. august 2020

P-nummer

1026121651

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

pr@getnimble.org

Telefon

31343703

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-