Go Kaffe Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. aug. 2020
 • CVR 41584394

Virksomheden Go Kaffe Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viby J. De blev etableret i 13. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.710 DKK, mens den i 2022 var på -7.335 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 198.756 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

199’ DKK

+180%

Egenkapital

813’ DKK

+21%

Omsætning

-

Resultat før skat

194’ DKK

+178%

Årets resultat

2023198.756 DKK
2022-248.673 DKK
2021143.639 DKK
202022.560 DKK

Likviditetsgrad

171 %

+169%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-621%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

+61%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.148’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

571’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -40’
  -
  -
  29’
  29’
  194’
  -
  194’
  -5’
  199’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  577’
  -
  -
  577’
  577’
  -
  -
  -
  20’
  498’
  571’
  1.148’
  40’
  712’
  61’
  -
  813’
  -
  813’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  279’
  -
  -
  -
  13’
  9’
  335’
  1.148’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Go Kaffe Holding ApS 13.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Ormslevvej 104A · DK-8260 Viby J 13.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 13.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-13 13.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 13.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Steffen Vester 13.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steffen Vester 13.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Go Kaffe Holding ApS

Ormslevvej 104
8260 Viby J

CVR

41584394

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. august 2020

P-nummer

1026118898

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

28421000

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-