Hestehamp ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. aug. 2020
 • CVR 41583266

Virksomheden Hestehamp ApS befinder sig i branchen "Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n." og har adresse i Store Merløse. De blev etableret i 13. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 252.339 DKK, mens den i 2021 var på 226.599 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 50.058 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

50’ DKK

-27%

Egenkapital

159’ DKK

+46%

Omsætning

-

Resultat før skat

66’ DKK

-27%

Årets resultat

202250.058 DKK
202168.706 DKK

Likviditetsgrad

119 %

+3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

7 %

-36%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

16 %

+19%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

985’ DKK

+22%

Bruttofortjeneste

252’ DKK

+11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

985’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  252’
  -180’
  -
  -
  72’
  -
  -6’
  -
  -6’
  66’
  -
  66’
  -16’
  50’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  585’
  158’
  -
  -
  218’
  985’
  985’
  40’
  119’
  -
  -
  159’
  -
  159’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  352’
  455’
  826’
  985’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hestehamp ApS 13.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Stestrupvej 206 · DK-4370 Store Merløse 31.12.2023
Valsømaglevej 100 · DK-4174 Jystrup Midtsj 07.01.2021 30.12.2023
Energivej 3 · DK-4180 Sorø 13.08.2020 06.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 13.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-13 13.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 13.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 13.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Michael Lind Bækkegaard 13.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Lind Bækkegaard 13.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hestehamp ApS

Stestrupvej 206
4370 Store Merløse

CVR

41583266

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. august 2020

P-nummer

1026117441

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

463890
Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

hamp@hestehamp.dk

Telefon

22258444

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er handel med hamp til strøelse, energi og industriprodukter og fødevarer og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-