AlphaHesten Aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. aug. 2020
 • CVR 41577002

Virksomheden AlphaHesten Aps befinder sig i branchen "Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n." og har adresse i Ringe. De blev etableret i 7. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -18.790 DKK, mens den i 2022 var på 25.038 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -19.375 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-19’ DKK

< -999%

Egenkapital

28’ DKK

-41%

Omsætning

38’ DKK

-46%

Resultat før skat

-20’ DKK

< -999%

Årets resultat

2023-19.375 DKK
20221.021 DKK
2021944 DKK
2020862 DKK

Likviditetsgrad

9 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

-918%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

6 %

-43%
Svag

Overskudsgrad

-50 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Balance

437’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

-175%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

36’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  38’
  -19’
  -
  -
  56’
  -19’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -20’
  -
  -20’
  -1’
  -19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  401’
  -
  -
  -
  -
  401’
  -
  1’
  -
  -
  36’
  36’
  437’
  45’
  -17’
  -
  -
  28’
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  409’
  437’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AlphaHesten Aps 07.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Nørrevangsvej 4 · DK-5750 Ringe 07.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 07.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-07 07.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
45.000 DKK 07.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 07.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Sussi Kondrup Kvistgård 07.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sussi Kondrup Kvistgård 07.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AlphaHesten Aps

Nørrevangsvej 4
5750 Ringe

CVR

41577002

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. august 2020

P-nummer

1026109481

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Sussi Lenskjold ApS
 • alpha hesten Aps

Branchekode

869090
Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sussi@alphahesten.dk

Telefon

20654300

Hjemmeside

Formål

Selvskabets formål er at drive virksomhed med anvendelse af hesten til terapeutiske behandlinger af personer og anden virksomhed i forbindelse dermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

45.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-