Hjallerup Murerforretning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. aug. 2020
 • CVR 41561890

Virksomheden Hjallerup Murerforretning ApS befinder sig i branchen "Murere" og har adresse i Hjallerup. De blev etableret i 3. august 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 113.565 DKK, mens den i 2021 var på 183.460 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 48.794 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

49’ DKK

-66%

Egenkapital

231’ DKK

+27%

Omsætning

-

Resultat før skat

63’ DKK

-66%

Årets resultat

202248.794 DKK
2021141.907 DKK

Likviditetsgrad

484 %

+110%
God

Afkastningsgrad

22 %

-64%
God

Soliditetsgrad

79 %

+31%
God

Overskudsgrad

-

Balance

292’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

114’ DKK

-38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

192’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  114’
  -
  -50’
  -
  64’
  -
  -1’
  -
  -1’
  63’
  -
  63’
  -14’
  49’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  100’
  -
  -
  -
  -
  100’
  -
  46’
  -
  27’
  119’
  192’
  292’
  40’
  191’
  -
  -
  231’
  -
  231’
  22’
  22’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  40’
  292’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hjallerup Murerforretning ApS 03.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Håndværkervej 11 · DK-9320 Hjallerup 03.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
439910 Murere 03.08.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-03 03.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 03.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 03.08.2020

Direktører

Navn Fra Til
Lars Maribo 03.08.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Maribo 03.08.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hjallerup Murerforretning ApS

Håndværkervej 11
9320 Hjallerup

CVR

41561890

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. august 2020

P-nummer

1026091094

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

439910
Murere

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med Murerforretning, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-