Eva Lysgaard Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jul. 2020
 • CVR 41559926

Virksomheden Eva Lysgaard Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 8. juli 2020 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.410 DKK, mens den i 2021 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -124.371 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-124’ DKK

-1%

Egenkapital

708’ DKK

-15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-124’ DKK

-1%

Årets resultat

2022-124.371 DKK
2021-123.165 DKK
202038.235 DKK

Likviditetsgrad

1.487 %

-13%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-20%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

715’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

104’ DKK

-13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  0
  -10’
  -
  -9’
  -124’
  -
  -124’
  -
  -124’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  610’
  610’
  -
  -
  -
  0
  77’
  104’
  715’
  40’
  668’
  -
  -
  708’
  -
  708’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  7’
  715’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Eva Lysgaard Holding ApS 08.07.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Store Valbyvej 75 · DK-4000 Roskilde 07.12.2022
Store Valbyvej 75 · DK-4000 Roskilde 08.07.2020 06.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.07.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-07-08 08.07.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 08.07.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 08.07.2020

Direktører

Navn Fra Til
Eva Lysgaard 08.07.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Eva Lysgaard 08.07.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Eva Lysgaard Holding ApS

Store Valbyvej 75
4000 Roskilde

CVR

41559926

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. juli 2020

P-nummer

1026087747

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt foretage investeringer og anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-